Short entry: Minimalist Landing Page

Short entry: Minimalist Landing Page Vừa đọc cái bài Deconstructing Minimalist Landing Pages ở đây và có một số nhận xét như sau:

  • Nhấn mạnh và làm nổi bật “Primary Action” - Mình thấy cái này rất hay. “Việc nào ra việc đó” - Page nào ra chức năng chính của page đấy.
  • “Illustration of concept” - giúp người dùng dễ hình dung ra tính năng và cái họ đang xem là cái gì, cũng một phần tăng thêm tính sinh động.
  • “Alternative action” - Cái này thì mình không nhận xét gì nhiều.

Theo quan điểm cá nhân thì bằng cách nhấn mạnh những điều trên nó giúp người dùng tìm ngay được thứ cần tìm và giảm thiểu thời gian suy nghĩ xem sẽ phải click vào đâu.