PHP 5.6, Composer và Homestead 2.0 trên Windows

Cài đặt Homestead trên Linux hay OSX thì khá dễ dàng, tuy nhiên mình thấy nhiều bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt lên Windows. Bài viết này mình dành cho đối tượng là các bạn newbie không quen làm việc với command, cho nên mặc dù chưa phải là cách cài hay nhất nhưng mình cố gắng đơn giản hóa các bước để phù hợp với các bạn.

PHP 5.6, Composer và Homestead 2.0 trên Windows

Bước 1: Cài PHP

extension_dir = "ext"
 • Thêm vào bên dưới dòng đó đoạn sau:
extension_dir = "C:\PHP\ext"
 • Tìm đoạn sau và bỏ dấu chấm phẩy phía trước đi (;)
;extension=php_openssl.dll
 • Sau đó chép thư PHP mục này vào ổ C:\

Bước 2: Cài Virtual Box và Vagrant

Bước 3: Cài Composer

 • Tải file cài đặt Composer: Composer-Setup.exe
 • Chạy file này, đánh dấu vào Install Shell Menus và click Next. Ấn Browse để chọn đến file C:\PHP\php.exe rồi click Next và cài đặt như bình thường. image

Cài đặt Composer

Bước 4: Cài homestead

 • Mở Command Promt và chạy
vagrant box add laravel/homestead
 • Đợi một lát (khá lâu để tải homestead image) sau đó chạy
composer global require "laravel/homestead=~2.0"
 • Vào Control Panel -> System and Security -> System -> cột bên trái chọn Advanced system settings. Sang tab Advanced chọn Environment Variables

 • Ở phần System variables bên dưới tìm mục Path và click đúp để sửa.

 • Thêm vào cuối ô Variable value đoạn sau (có dấu ; ở trước):

;C:\Users\Hoang Stark\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin

Thêm vào cuối ô Variable value

 • Trong đó Hoang Stark tương ứng với user trong máy của bạn.
 • OK 3 lần để lưu lại.
 • Quay lại Command Prompt và chạy
homestead init

Như vậy là trong thư mục C:\Users\Hoang Stark sẽ xuất hiện thêm thư mục .homestead có chứa file Homestead.yaml ở bên trong để các bạn có thể cấu hình. Chi tiết về Homestead.yaml có thể xem bài viết của @luuhoangnam tại blog hoặc tài liệu của Laravel

Bước 5: Tạo Public và Private SSH Key

Bước này chúng ta sẽ sử dụng Putty Key Generator để tạo SSH Key

 • Mở Conmmand Prompt (CMD), mặc định CMD sẽ ở thư mục C:\Users<username> và chạy lệnh:
mkdir .ssh
 • Tải puttygen.exe và chạy file này sau đó ấn nút Generate.
 • Để quá trình tạo key diễn ra nhanh thì các bạn rê chuột qua lại ở phần màu xám bên dưới thanh tiến trình màu xanh Giao diện puttygen lúc tạo key
 • Sau khi tạo key xong, các bạn ấn nút Save Public Key và chuyển tới thư mục C:\Users<username>.ssh
 • Ghi tên file là id_rsa.pub Lưu Public Key
 • Tiếp tục Save Private Key, sẽ có một cảnh báo nhưng các bạn có thể bỏ qua bằng cách ấn Yes Cảnh báo khi lưu Private Key và chuyển tới thư mục C:\Users<username>.ssh
 • Ghi tên file là id_rsa Lưu Private Key
 • Lúc này bạn đã có thể chạy lệnh homestead up
 • Lần chạy đầu tiên Firewall sẽ hỏi bạn và bạn chọn như hình sau rồi ấn Allow access Lựa chọn Firewall cho Homestead